Environment: Muslingeskrab

 • I 2020 er det slut med bundødelæggende muslingefiskeri
  I 2020 er det slut med bundødelæggende muslingefiskeri
 • Fosfor
  Frigivelsen af fosfor på grund af muslingeskrab blev skønnet til at være i samme størrelsesorden som den årlige udledning fra oplandet og punktkilder til Limfjorden.
 • Produktionsområder for muslinger
  Produktionsområder for muslinger
 • Iltsvind 1
  Muslingefiskeriet har holdt vores farvande i et kvælertag siden 90'erne, og er medskyldig i de fortsatte iltsvind i fjorde og kystområder
 • Iltsvind 2
  Muslingeskrab frigiver fosfor fra havbunden, der svarer til alle udledninger i en fjord som Limfjorden. Det betyder oftere og kraftigere iltsvind.
 • Landbruget
  Ålegræs har afsløret muslingeskrab efter blåmuslinger som den skyldige til de fortsatte iltsvind og ringe havmiljø og lader landbruget tage skylden.
 • Resuspension
  Ålegræs og andre vandplanter skygges ihjel pga. muslingeskrab, som hvirvler store mængder af bundmateriale og bundslam op i vandet.
 • Vandplaner 2011
  Muslingeskrab betyder. at næringsstofferne hvirvles op og genbruges i stedet for at forsvinde ned i havbunden. Det giver langt flere alger og forhindrer et bedre vandmiljø.
 • Vejle Fjord
  Muslingefiskerne har ikke skrabet i Vejle Fjord siden 2007. Skal de have lov at komme tilbage og ødelægge fjorden endnu en gang?
 • Ålegræs kvæles i alger
  Ålegræs kvæles i alger
 • Ålegræsgåden er løst
  Mysteriet om ålegræsset er løst. Muslingefiskeriet forhindrer ålegræsset i at brede sig og ødelægger økosystemet til skade for vandmiljø og landbruget
 • Ålegræsset fortæller
  Ålegræsset udpegede i 2010 den skyldige som årsagen til det dårlige havmiljø. Dette er historien om hvordan muslingeskrab blev afsløret.
 • 12 sider.
  Environment: Miljø
  Environment: Muslingeskrab
Muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden
Muslingefiskeri ødelægger havbund

Fra Danmarks Havstrategi 2012: Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden.

Fiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden er noget af det værste, og "Både eksperter og grønne organisationer undrer sig over, at regeringen fortsat vil tillade muslingeskrab."  (altinget.dk)

En lille bøn herfra:
Hjælp havmiljøet i Danmark og spis linemuslinger.
og
Undgå den flade eftersmag af ødelagt havbund, der kommer af at spise skrabede blåmuslinger og østers.


 • Tlf
 • +45 40829605
 • Mail
 • musling (at) muslingeskrab.dk


Muslingeskrab - Environment
Artikler og billeder med kategori 'Muslingeskrab' (Emne, Miljø, Muslingeskrab)