Ålegræsset afslører muslingefiskeri som miljøsynder

Muslingeskrab - vores største miljøsynder - værre end kvælstof

Dette er de historien om, hvordan muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden (muslingeskrab) blev afsløret i at være mindst lige så slem over for vores havmiljø som kvælstof er. Ålegræsset udpegede den skyldige.

Links til resten af historien

Sådan startede det.

Det hele startede med en bundvending i Isefjorden. Jeg gav landbruget skylden, for de er jo udråbt i medierne som den store synder til alt, hvad der har med miljø at gøre. Landbruget har med de mange vandplaner gjort en masse for at mindske udledningen af kvælstof, men det virker bare ikke. Vandmiljøet i vore fjorde er lige så dårligt som det var i 80'erne og 90'erne.
En slettet side hos Aqua-DTU, et referat fra Agro Nord, en rapport om ålegræs til Dansk Landbrug og en samtale med en havbiolog og iltsvind-expert efterlader ingen tvivl. Ålegræsset udpeger den skyldige: Muslingeskrab - Fiskeriet efter blåmuslinger - spiller hovedrollen i det fortsatte dårlige havmiljø.

Fødevareministeriet har myndigheden

Muslingefiskeriets miljøvurderinger er Fødevareministeriets ansvar. De har valgt at tillade muslingefiskiet på baggrund af konsekvensvurderinger lavet af Aqua DTU. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab siger om disse rapporter: "ved sit begrænsede perspektiv var med til at tegne et billede af sagen, som let kunne opfattes som værende de ønskelige set fra nybdighedernes side." eller sagt med almindelige ord: Bestilt arbejde
Landmændene klager nu over, at ålegræsset ikke virker som indikator for kvælstofudledningen, og Førevareministeret er sært nok en af årsagerne til, at ålegræsset har de skidt i vores fjorde og farvande. Landbruget burde nok lægge pres på Fødevareministeriet til at lave nogle nye konsekvensvurderinger, som både Videnskabernes Selskab og EU kan sige god for.

Muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden
Muslingefiskeri ødelægger havbund

Fra Danmarks Havstrategi 2012: Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden.

Fiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden er noget af det værste, og "Både eksperter og grønne organisationer undrer sig over, at regeringen fortsat vil tillade muslingeskrab."  (altinget.dk)

En lille bøn herfra:
Hjælp havmiljøet i Danmark og spis linemuslinger.
og
Undgå den flade eftersmag af ødelagt havbund, der kommer af at spise skrabede blåmuslinger og østers.


  • Tlf
  • +45 40829605
  • Mail
  • musling (at) muslingeskrab.dk


Ålegræsset afslører muslingefiskeri som miljøsynder
Ålegræsset udpegede i 2010 den skyldige som årsagen til det dårlige havmiljø. Dette er historien om hvordan muslingeskrab blev afsløret.