Business: Muslingefiskeri

 • Bramsnæsvig
  Muslingefiskere vil ikke medvirke i undersøgelse om muslingefiskeriet påvirkning af havbunden og havmiljøet i Isefjorden
 • Dokumentation
  Selv om kun få % af havbunden skrabes hvert år, bliver det i løbet af få år til omfattende skader på havmiljøet.
 • I 2020 er det slut med bundødelæggende muslingefiskeri
  I 2020 er det slut med bundødelæggende muslingefiskeri
 • Fosfor
  Frigivelsen af fosfor på grund af muslingeskrab blev skønnet til at være i samme størrelsesorden som den årlige udledning fra oplandet og punktkilder til Limfjorden.
 • Iltsvind 1
  Muslingefiskeriet har holdt vores farvande i et kvælertag siden 90'erne, og er medskyldig i de fortsatte iltsvind i fjorde og kystområder
 • Iltsvind 2
  Muslingeskrab frigiver fosfor fra havbunden, der svarer til alle udledninger i en fjord som Limfjorden. Det betyder oftere og kraftigere iltsvind.
 • Resuspension
  Ålegræs og andre vandplanter skygges ihjel pga. muslingeskrab, som hvirvler store mængder af bundmateriale og bundslam op i vandet.
 • Skrab og VRD
  Muslingefiskeri ophvirvler næringsstoffer i en størrelsesorden, der ikke kan undgå at påvirke eutrofieringen af vores kystvande og fjorde betydeligt. Det viser nyere forskning.
 • Vandplaner 2011
  Muslingeskrab betyder. at næringsstofferne hvirvles op og genbruges i stedet for at forsvinde ned i havbunden. Det giver langt flere alger og forhindrer et bedre vandmiljø.
 • Vejle Fjord
  Muslingefiskerne har ikke skrabet i Vejle Fjord siden 2007. Skal de have lov at komme tilbage og ødelægge fjorden endnu en gang?
 • Ålegræs kvæles i alger
  Ålegræs kvæles i alger
 • Ålegræsset fortæller
  Ålegræsset udpegede i 2010 den skyldige som årsagen til det dårlige havmiljø. Dette er historien om hvordan muslingeskrab blev afsløret.
 • 12 sider.
  Business: Erhverv
  Business: Fiskeri
  Business: Muslingefiskeri
Muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden
Muslingefiskeri ødelægger havbund

Fra Danmarks Havstrategi 2012: Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden.

Fiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden er noget af det værste, og "Både eksperter og grønne organisationer undrer sig over, at regeringen fortsat vil tillade muslingeskrab."  (altinget.dk)

En lille bøn herfra:
Hjælp havmiljøet i Danmark og spis linemuslinger.
og
Undgå den flade eftersmag af ødelagt havbund, der kommer af at spise skrabede blåmuslinger og østers.


 • Tlf
 • +45 40829605
 • Mail
 • musling (at) muslingeskrab.dk


Muslingefiskeri - Business
Artikler og billeder med kategori 'Muslingefiskeri' (Emne, Erhverv, Fiskeri, Muslingefiskeri)