Produktionsområder for skaldyr ved Danske kyster

Produktionsområder for muslinger
Produktionsområder for muslinger

Muslingefiskeriet foregår overalt

Store dele af vores lavvandede kyststrækninger og fjorde er nu produktionsområder for skaldyr, hvor muslingefiskerne skraber bunden og fjerner blåmuslinger og østers og ødelægger havbunden. På kortet ses bare nogle af dem.
Der er en komplet liste her: Bekendtgørelse om muslinger m.m.

Her skrabes der i øjeblikket: Åbne produktionsområder for muslingefiskeri

Her kan du se, hvor mange blåmuslinger, der er skrabet op fra havbunden i de sidste par år: Dynamisk landingstabel for blåmuslinger

Fiskeyngelens  levesteder ødelægges

Omkring 75 procent af alle vigtige arter i det kommercielle og rekreative fiskeri er tilknyttet de kystnære områder på et tidspunkt i deres livscyklus. Rigeligt med ålegræs og bunddyr, som muslinger, børsteorme og krebsdyr, er en forudsætning for en god bestand af bl.a. fladfisk.

(Fra Fiskepleje.dk - Kystbiologi)

Det ødelægges bare af muslingefiskeriet (muslingskrab). Fiskene mangler skjulesteder og ynglepladser, og fiskeynglen har svært ved at overleve på disse mishandlede steder.

Kort lånt fra Dansk Akvakultur - Faglige rapporter:
Algeovervågning 4: Demonstrationsmonitering forår (pdf 2.4 MB).


Danske kystvande lider under muslingefiskeriets hærgen

Herudover er Isefjorden, Horsens Fjord, Skive Fjord - ja, faktisk hele Limfjorden - nogle af de kystvande, som har har lidt mest under blåmuslingeskraberiets hærgen.

Muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden
Muslingefiskeri ødelægger havbund

Fra Danmarks Havstrategi 2012: Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden.

Fiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden er noget af det værste, og "Både eksperter og grønne organisationer undrer sig over, at regeringen fortsat vil tillade muslingeskrab."  (altinget.dk)

En lille bøn herfra:
Hjælp havmiljøet i Danmark og spis linemuslinger.
og
Undgå den flade eftersmag af ødelagt havbund, der kommer af at spise skrabede blåmuslinger og østers.


  • Tlf
  • +45 40829605
  • Mail
  • musling (at) muslingeskrab.dk


Her skrabes blåmuslinger - Produktionsområder for skaldyr
Store dele af vores lavvandede kyststrækninger og fjorde skrabes af blåmuslingefiskerne. Det gør livet svært for ålegræs, fisk og fiskeyngel.