Rige: Dyr

 • Blåmusling
  I 2020 er det slut med bundødelæggende muslingefiskeri
  I 2020 er det slut med bundødelæggende muslingefiskeri
 • Europæisk østers
  Blåmusling
  Produktionsområder for muslinger
  Produktionsområder for muslinger
 • Europæisk ål

  Ål i Tempelkrogen
  Ål er en truet fisk og fangsten skal halveres for at redde ålen fra udryddelse. Bundgarn og åleruser spærrer ålens vej fra Tempelkrogen ud i Isefjorden.
 • Blåmusling

  Ålegræsset fortæller
  Ålegræsset udpegede i 2010 den skyldige som årsagen til det dårlige havmiljø. Dette er historien om hvordan muslingeskrab blev afsløret.
 • 4 sider.
  Biologisk Klassifikation: Danske navne
  Rige: Dyr
Muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden
Muslingefiskeri ødelægger havbund

Fra Danmarks Havstrategi 2012: Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden.

Fiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden er noget af det værste, og "Både eksperter og grønne organisationer undrer sig over, at regeringen fortsat vil tillade muslingeskrab."  (altinget.dk)

En lille bøn herfra:
Hjælp havmiljøet i Danmark og spis linemuslinger.
og
Undgå den flade eftersmag af ødelagt havbund, der kommer af at spise skrabede blåmuslinger og østers.


 • Tlf
 • +45 40829605
 • Mail
 • musling (at) muslingeskrab.dk


Dyr - Rige - www.muslingeskrab.dk
Artikler og billeder med kategori 'Dyr' (Biologi, Danske artsnavne, Dyr)