Ålegræs kvæles i alger - Isefjorden 2011

Ålegræs kvæles i alger
Ålegræs kvæles i alger

kort
Tempelkrogen, Isefjorden, Danmark
kort kort
se på Google Kort

Bunden plejer at være dækket med ålegræs i Tempelkrogen inderst inde i Isefjorden. I august 2010 var der iltsvind og bundvending, som tog livet af en del af ålegræsset. Her i juni 2011 ser algevæksten ud til at være endnu kraftigere end året før, og få overlevende ålegræsskud kæmper for livet mellem de mange brune og grønne alger. Det ser skidt ud for ålegræsset og fjordens øvrige fisk, dyr og planter. Ved Munkholmbroen, hvor man kan købe de berømte Munkholmis, er stanken fra de rådnende alger et sted mellem tålelig og meget slemt.

Et par af fiskerne i Tempelkrogens Bådelaug fortalte mig, at det ikke har været så slemt siden starten af 80'erne - lige før det store iltsvind i Isefjorden og lige efter, at Limfjordsfiskerne havde skrabet Isefjorden ren for muslinger.
Blåmuslinger er naturens svar på rensningsanlæg - i en sund fjord kan muslingerne filtrere vandet helt fri for alger. Når muslingerne fjernes, falder algerne i stedet til bunds og giver iltsvind. Muslingefiskeriet hvirvler også masser af næringsstoffer op fra bunden, og det giver yderligere næring til algerne. 80'ernes dårlige erfaringer med muslingeskrab burde have sat en effektiv stopper for muslingefiskeriet i Isefjorden, men det fortsætter bare - udsigten til et bedre vandmiljø forsvinder i skyggen af muslingefiskeriet fortsatte altødelæggende hærgen.  

Muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden
Muslingefiskeri ødelægger havbund

Fra Danmarks Havstrategi 2012: Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden.

Fiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden er noget af det værste, og "Både eksperter og grønne organisationer undrer sig over, at regeringen fortsat vil tillade muslingeskrab."  (altinget.dk)

En lille bøn herfra:
Hjælp havmiljøet i Danmark og spis linemuslinger.
og
Undgå den flade eftersmag af ødelagt havbund, der kommer af at spise skrabede blåmuslinger og østers.


  • Tlf
  • +45 40829605
  • Mail
  • musling (at) muslingeskrab.dk


Ålegræs kvæles i alger - Isefjorden 2011
Bunden plejer at være dækket med ålegræs. I 2011 er algevæksten enorm, og de få overlevende ålegræsskud kæmper for livet.