Fjord: Isefjorden

 • Bramsnæsvig
  Muslingefiskere vil ikke medvirke i undersøgelse om muslingefiskeriet påvirkning af havbunden og havmiljøet i Isefjorden
 • Isefjorden
  Vandplanen for Isefjorden kan nås allerede i 2015. Det er meget billigt i forhold til omkostningerne for kommende vandplaner.
 • Vandplaner 2011
  Muslingeskrab betyder. at næringsstofferne hvirvles op og genbruges i stedet for at forsvinde ned i havbunden. Det giver langt flere alger og forhindrer et bedre vandmiljø.
 • Tempelkrogen

  Ål i Tempelkrogen
  Ål er en truet fisk og fangsten skal halveres for at redde ålen fra udryddelse. Bundgarn og åleruser spærrer ålens vej fra Tempelkrogen ud i Isefjorden.
 • Tempelkrogen
  Ålegræs kvæles i alger
  Ålegræs kvæles i alger
 • 5 sider.
  Verden: Havområde
  Verdenshav: Atlanterhavet
  Hav: Indre danske farvande
  Fjord: Isefjorden
Muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden
Muslingefiskeri ødelægger havbund

Fra Danmarks Havstrategi 2012: Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden.

Fiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden er noget af det værste, og "Både eksperter og grønne organisationer undrer sig over, at regeringen fortsat vil tillade muslingeskrab."  (altinget.dk)

En lille bøn herfra:
Hjælp havmiljøet i Danmark og spis linemuslinger.
og
Undgå den flade eftersmag af ødelagt havbund, der kommer af at spise skrabede blåmuslinger og østers.


 • Tlf
 • +45 40829605
 • Mail
 • musling (at) muslingeskrab.dk


Isefjorden - Fjord - www.muslingeskrab.dk
Artikler og billeder med kategori 'Isefjorden' (Geografi, Havområde, Atlanterhavet, Indre danske farvande, Isefjorden)