Høringssvar til vandplaner 2011

Høringssvar til vandplaner 2011

Vandrammedirektivet dikterer, at Danmarks kystvande skal have "god økologisk tilstand" senest i år 2015. Det sker ikke, da hovedparten af indsatserne er udsat til 2021 eller 2027 med henvisning til "manglende viden".

Normalt forsvinder en stor del af næringsstofferne ned i havbunden. Muslingefiskeri med bundødelæggende redskaber betyder. at næringsstofferne hvirvles op og genbruges i meget stort omfang. Det giver langt flere alger, og forhindrer et bedre vandmiljø..

Jeg har derfor indsendt nedenstående høringssvar til vandplanerne. 

Muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden
Muslingefiskeri ødelægger havbund

Fra Danmarks Havstrategi 2012: Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden.

Fiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden er noget af det værste, og "Både eksperter og grønne organisationer undrer sig over, at regeringen fortsat vil tillade muslingeskrab."  (altinget.dk)

En lille bøn herfra:
Hjælp havmiljøet i Danmark og spis linemuslinger.
og
Undgå den flade eftersmag af ødelagt havbund, der kommer af at spise skrabede blåmuslinger og østers.


  • Tlf
  • +45 40829605
  • Mail
  • musling (at) muslingeskrab.dk


Høringssvar til vandplaner 2011 - Stop muslingeskrab
Muslingeskrab betyder. at næringsstofferne hvirvles op og genbruges i stedet for at forsvinde ned i havbunden. Det giver langt flere alger og forhindrer et bedre vandmiljø.