Verdenshav: Atlanterhavet

 • Isefjorden

  Bramsnæsvig
  Muslingefiskere vil ikke medvirke i undersøgelse om muslingefiskeriet påvirkning af havbunden og havmiljøet i Isefjorden
 • Indre danske farvande

  Havstrategi
  Fiskeriet er den store skurk. Det står sort på hvidt. Det triste er bare, at basisanalysen nedtoner de store skader, som fiskeriet forårsager.
 • Indre danske farvande

  Høringssvar 2012
  Afsnittet om muslingefiskeri indeholder oplysninger, som der øjensynligt ikke er videnskabeligt belæg for
 • Limfjorden

  Iltsvind 1
  Muslingefiskeriet har holdt vores farvande i et kvælertag siden 90'erne, og er medskyldig i de fortsatte iltsvind i fjorde og kystområder
 • Isefjorden

  Isefjorden
  Vandplanen for Isefjorden kan nås allerede i 2015. Det er meget billigt i forhold til omkostningerne for kommende vandplaner.
 • Limfjorden

  Lillebælt

  Vejle Fjord

  Isefjorden

  Vandplaner 2011
  Muslingeskrab betyder. at næringsstofferne hvirvles op og genbruges i stedet for at forsvinde ned i havbunden. Det giver langt flere alger og forhindrer et bedre vandmiljø.
 • Vejle Fjord

  Vejle Fjord
  Muslingefiskerne har ikke skrabet i Vejle Fjord siden 2007. Skal de have lov at komme tilbage og ødelægge fjorden endnu en gang?
 • Tempelkrogen

  Ål i Tempelkrogen
  Ål er en truet fisk og fangsten skal halveres for at redde ålen fra udryddelse. Bundgarn og åleruser spærrer ålens vej fra Tempelkrogen ud i Isefjorden.
 • Tempelkrogen
  Ålegræs kvæles i alger
  Ålegræs kvæles i alger
 • 9 sider.
  Verden: Havområde
  Verdenshav: Atlanterhavet
Muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden
Muslingefiskeri ødelægger havbund

Fra Danmarks Havstrategi 2012: Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden.

Fiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden er noget af det værste, og "Både eksperter og grønne organisationer undrer sig over, at regeringen fortsat vil tillade muslingeskrab."  (altinget.dk)

En lille bøn herfra:
Hjælp havmiljøet i Danmark og spis linemuslinger.
og
Undgå den flade eftersmag af ødelagt havbund, der kommer af at spise skrabede blåmuslinger og østers.


 • Tlf
 • +45 40829605
 • Mail
 • musling (at) muslingeskrab.dk


Atlanterhavet - Verdenshav
Artikler og billeder med kategori 'Atlanterhavet' (Geografi, Havområde, Atlanterhavet)