Business: Fiskeri

 • Muslingefiskeri

  Bramsnæsvig
  Muslingefiskere vil ikke medvirke i undersøgelse om muslingefiskeriet påvirkning af havbunden og havmiljøet i Isefjorden
 • Muslingefiskeri

  Dokumentation
  Selv om kun få % af havbunden skrabes hvert år, bliver det i løbet af få år til omfattende skader på havmiljøet.
 • Muslingefiskeri
  I 2020 er det slut med bundødelæggende muslingefiskeri
  I 2020 er det slut med bundødelæggende muslingefiskeri
 • Muslingefiskeri

  Fosfor
  Frigivelsen af fosfor på grund af muslingeskrab blev skønnet til at være i samme størrelsesorden som den årlige udledning fra oplandet og punktkilder til Limfjorden.
 • Muslingefiskeri

  Iltsvind 1
  Muslingefiskeriet har holdt vores farvande i et kvælertag siden 90'erne, og er medskyldig i de fortsatte iltsvind i fjorde og kystområder
 • Muslingefiskeri

  Iltsvind 2
  Muslingeskrab frigiver fosfor fra havbunden, der svarer til alle udledninger i en fjord som Limfjorden. Det betyder oftere og kraftigere iltsvind.
 • Muslingefiskeri

  Resuspension
  Ålegræs og andre vandplanter skygges ihjel pga. muslingeskrab, som hvirvler store mængder af bundmateriale og bundslam op i vandet.
 • Muslingefiskeri

  Skrab og VRD
  Muslingefiskeri ophvirvler næringsstoffer i en størrelsesorden, der ikke kan undgå at påvirke eutrofieringen af vores kystvande og fjorde betydeligt. Det viser nyere forskning.
 • Muslingefiskeri

  Vandplaner 2011
  Muslingeskrab betyder. at næringsstofferne hvirvles op og genbruges i stedet for at forsvinde ned i havbunden. Det giver langt flere alger og forhindrer et bedre vandmiljø.
 • Muslingefiskeri

  Vejle Fjord
  Muslingefiskerne har ikke skrabet i Vejle Fjord siden 2007. Skal de have lov at komme tilbage og ødelægge fjorden endnu en gang?
 • Muslingefiskeri
  Ålegræs kvæles i alger
  Ålegræs kvæles i alger
 • Muslingefiskeri

  Ålegræsset fortæller
  Ålegræsset udpegede i 2010 den skyldige som årsagen til det dårlige havmiljø. Dette er historien om hvordan muslingeskrab blev afsløret.
 • 12 sider.
  Business: Erhverv
  Business: Fiskeri
Muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden
Muslingefiskeri ødelægger havbund

Fra Danmarks Havstrategi 2012: Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden.

Fiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden er noget af det værste, og "Både eksperter og grønne organisationer undrer sig over, at regeringen fortsat vil tillade muslingeskrab."  (altinget.dk)

En lille bøn herfra:
Hjælp havmiljøet i Danmark og spis linemuslinger.
og
Undgå den flade eftersmag af ødelagt havbund, der kommer af at spise skrabede blåmuslinger og østers.


 • Tlf
 • +45 40829605
 • Mail
 • musling (at) muslingeskrab.dk


Fiskeri - Business - www.muslingeskrab.dk
Artikler og billeder med kategori 'Fiskeri' (Emne, Erhverv, Fiskeri)