Environment: Næringsstoffer

 • Fosfor

  Fosfor
  Frigivelsen af fosfor på grund af muslingeskrab blev skønnet til at være i samme størrelsesorden som den årlige udledning fra oplandet og punktkilder til Limfjorden.
 • Kvælstof

  Iltsvind 1
  Muslingefiskeriet har holdt vores farvande i et kvælertag siden 90'erne, og er medskyldig i de fortsatte iltsvind i fjorde og kystområder
 • Fosfor

  Iltsvind 2
  Muslingeskrab frigiver fosfor fra havbunden, der svarer til alle udledninger i en fjord som Limfjorden. Det betyder oftere og kraftigere iltsvind.
 • Skrab og VRD
  Muslingefiskeri ophvirvler næringsstoffer i en størrelsesorden, der ikke kan undgå at påvirke eutrofieringen af vores kystvande og fjorde betydeligt. Det viser nyere forskning.
 • 4 sider.
  Environment: Miljø
  Environment: Næringsstoffer
Muslingefiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden
Muslingefiskeri ødelægger havbund

Fra Danmarks Havstrategi 2012: Fiskeri bidrager til en negativ påvirkning af biodiversitet, og bidrager markant, regionalt til en negativ påvirkning af både fiskebestanden, havets fødenet og havbunden.

Fiskeri efter blåmuslinger med skrabemetoden er noget af det værste, og "Både eksperter og grønne organisationer undrer sig over, at regeringen fortsat vil tillade muslingeskrab."  (altinget.dk)

En lille bøn herfra:
Hjælp havmiljøet i Danmark og spis linemuslinger.
og
Undgå den flade eftersmag af ødelagt havbund, der kommer af at spise skrabede blåmuslinger og østers.


 • Tlf
 • +45 40829605
 • Mail
 • musling (at) muslingeskrab.dk


Næringsstoffer - Environment
Artikler og billeder med kategori 'Næringsstoffer' (Emne, Miljø, Næringsstoffer)